Naturalier

Konstellationer

Målning (pågående) - uppdaterad 25 Oktober 2017

Inuti

Europa

Kustlinjen, Almö-Lindö

Things That Happen Again

Utsmyckning

Talgoxen Tittar

Modern Love trilogi
Modern Love installation

Talgoxen Kvittrar

Naturstudie

Tent

Husets möblering
Nordiska paviljongen
Rådjurens gamla trädgård

I'm going to make a suit of rainbows for you

I am an ocean too

Do not act so innocent

Kick-Off

Det är inte roligt längre

Rutschkanefälla