Dit vi alltid kom tillbaka. Målningar 2022-2024

Violerna och de andra

SPINE

Berättelser om natten

För Hand

Gräshuset

Naturalier (2)

Måleri/teckning

Naturalier

Konstellationer

Inuti

Europa

Kustlinjen, Almö-Lindö

Things That Happen Again

Utsmyckning

Talgoxen Tittar

Modern Love trilogi
Modern Love installation

Talgoxen Kvittrar

Naturstudie

Tent

Husets möblering
Nordiska paviljongen
Rådjurens gamla trädgård

I'm going to make a suit of rainbows for you

I am an ocean too

Do not act so innocent

Kick-Off

Det är inte roligt längre