I'm going to make a suit of rainbows for you.

Björk, rep, platta med inskription. Installation på Bildmuseet 2009.

6

rainbow3

67