Ryggrad, Atlas, Skolios

Tilltäljda grenar i olika träslag, bemålade med oljefärg. Pågående serie skulpturer.

 

iu

yu

ty