Talgoxen Tittar.

Installation på Bildmuseet 2011.

Se på bilderna->

12 5

 

3 5 6